Jesteś w: Start Kontakty Konsorcjum PLGrid

Konsorcjum PLGrid

Konsorcjum PLGrid zostało utworzone w styczniu 2007 roku. W skład konsorcjum wchodzą następujące instytucje:

Logotyp Nazwa Dane kontaktowe

ACK CYFRONET AGH - Akademickie Centrum Komputerowe CYFRONET AGH w Krakowie e-mail: cyfronet at cyfronet.pl
tel.: (+48 12) 632 33 55

ICM UW - Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego w Warszawie e-mail: info at icm.edu.pl
tel.: (+48 22) 874 91 00

PCSS - Instytut Chemii Bioorganicznej PAN - Poznańskie Centrum Superkomputerowo Sieciowe w Poznaniu e-mail: office at man.poznan.pl
tel.: (+48 61) 858 20 02

CI TASK - Centrum Informatyczne Trójmiejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej w Gdańsku e-mail: office at task.gda.pl
tel.: (+48 58) 347 24 11

WCSS - Wrocławskie Centrum Sieciowo-Superkomputerowe we Wrocławiu e-mail: contact at wcss.wroc.pl
tel.: (+48 71) 320 39 21


Konsorcjum PLGrid jest zarządzane przez Radę Konsorcjum, sprawującą funkcje stanowiące i nadzorcze. W skład Rady wchodzą osoby delegowane przez uczestników Konsorcjum. Na czele Rady Konsorcjum stoi Przewodniczący, który wybierany jest przez Radę na trzyletnie kadencje. Pierwszym Przewodniczącym został wybrany prof. dr hab. Piotr Bała z ICM UW.

Rada Konsorcjum jest odpowiedzialna za:

  • strategię i program merytoryczny działania Konsorcjum,
  • ustalenie zasad wykorzystania i podziału środków finansowych oraz majątku i wartości własności intelektualnych, uzyskanych w wyniku działalności Konsorcjum,
  • dokonanie oceny merytorycznych i finansowych sprawozdań przedkładanych przez Koordynatora,
  • podejmowanie decyzji o przyjęciu nowego uczestnika Konsorcjum.

 

Rada Konsorcjum powołała prof. dra hab. inż. Jacka Kitowskiego na stanowisko Dyrektora Konsorcjum PLGrid, który kieruje działalnością Konsorcjum i koordynuje jego działania w kraju i na forum międzynarodowym.

W celu zapewnienia sprawnego funkcjonowania Konsorcjum, Rada Konsorcjum powołuje Zarząd Konsorcjum PLGrid na czas trwania kadencji Rady Konsorcjum.

tytuł tytuł
Copyright © 2018, Konsorcjum PLGrid. Wszelkie prawa zastrzeżone.
UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii (brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to).