Jesteś w: Start Projekty PLGrid Plus Dziedziny nauki Akustyka

Akustyka

Tematyka

Aktualne uregulowania prawne nakazują walkę z hałasem poprzez opracowywanie wieloletnich strategii w oparciu o mapy hałasu przedstawiające uśredniony rozkład poziomu dźwięku na analizowanym obszarze za okres całego roku. W praktyce takie podejście okazuje się niewystarczające, ponieważ nie uwzględnia krótkookresowych zmian w rozkładzie klimatu akustycznego. Dynamiczna (a zatem nowego rodzaju) mapa hałasu pozwala na poznanie zagrożeń hałasem z uwzględnieniem znacznie wyższej rozdzielczości czasowej, ale wymaga zastosowania do obliczeń wydajnego klastra komputerów. Możliwość odświeżania takiej mapy dla dużego miasta w okresie dobowym stanowi rozwiązanie nowatorskie w skali globalnej.

Projektowanie i analiza akustyki pomieszczeń (w szkołach, centrach handlowych) pod kątem osiągania potrzebnej zrozumiałości mowy jest powszechnym, ale rzadko skutecznie rozwiązywanym problemem. W przypadku złożonych ustrojów akustycznych projektowanie wariantowe, tzn. przebiegające metodą prób i błędów, realizowane ze wspomaganiem akustycznych narzędzi typu CAD, możliwe będzie po udostępnieniu odpowiednich usług w ramach akustycznego gridu dziedzinowego, a więc w oparciu o jego strukturę i duże zasoby obliczeniowe zorientowane na użytkowników końcowych.

 

Zaangażowane instytucje

 • Katedra Systemów Multimedialnych i Centrum Informatyczne TASK Politechniki Gdańskiej
 • wydziały planowania przestrzennego, komunikacji i ochrony środowiska w poszczególnych miastach
 • Centralny Instytut Ochrony Pracy w Warszawie

 

Cele

 • Cel główny: opracowanie i udostępnienie zestawu narzędzi do prowadzenia obliczeń numerycznych z zakresu generowania i propagacji hałasu w aglomeracjach miejskich, pochodzącego z różnych źródeł.
 • Cele specyficzne:
  • narzędzia do modelowania propagacji dźwięku
  • usługa dozymetrii akustycznej
  • narzędzia do projektowania akustycznego wnętrz.

 

Użytkownicy

 • osoby związane zawodowo z akustyką urbanistyczną
 • specjaliści z wydziałów ochrony środowiska dużych i średnich aglomeracji miejskich
 • urbaniści
 • specjaliści z zakresu medycyny pracy, fizjologii i patologii słuchu
 • elektroakustycy – nagłośnieniowcy
 • projektanci budowlani

 

Materiały promocyjne

Broszura nt. Akustyki w PLGrid Plus

 

Wdrożone usługi

Baza danych projektowych
Mapy hałasu
Słuch

 

Kontakt

Koordynatorzy Gridów Dziedzinowych


 

Aeroakustyka

Tematyka

Analiza akustyczna pól przepływowych.

 

Zaangażowane instytucje

 • Instytut Maszyn Przepływowych PAN w Gdańsku, Politechnika Gdańska, Politechnika Częstochowska, Politechnika Śląska, Politechnika Wrocławska, Politechnika Koszalińska, Uniwersytet w Karlsruhe, Uniwersytet w Liverpoolu, Centrum Techniki Okrętowej w Gdańsku
 • PZL Świdnik (Augusta-Westland), Klimawent, Ansys Group, Numeca, Cenaero

 

Cele

 • Cel główny: Budowa narzędzia numerycznego do analizy akustycznej pól przepływowych.
 • Cele specyficzne:
  • weryfikacja dla hałasu generowanego przez wirnik nośny śmigłowca
  • weryfikacja dla hałasu generowanego przez turbinę wiatrową
  • weryfikacja dla hałasu generowanego przez wentylator w systemie wentylacyjno-klimatyzacyjnym
  • weryfikacja dla hałasu generowanego przez strugę
  • weryfikacja dla hałasu generowanego przez falę uderzeniową.

 

Użytkownicy

 

Wdrożone usługi

Aero-akustyka wirnika śmigłowca (AKU-H)
Aerodynamika wirnika śmigłowca (AERO-H)
Aerodynamika wirnika turbiny wiatrowej (AERO-T)

 

Kontakt

Koordynatorzy Gridów Dziedzinowych

tytuł tytuł
Copyright © 2018, Konsorcjum PLGrid. Wszelkie prawa zastrzeżone.
UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii (brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to).