Jesteś w: Start Projekty PLGrid Plus Dziedziny nauki Ekologia

Ekologia

Tematyka

Wspólne działania na terenie kraju oraz Unii Europejskiej mające na celu ochronę i poprawę jakości środowiska naturalnego są obecnie jednymi z najszybciej rozwijających się obszarów współpracy pomiędzy zespołami badawczymi w dziedzinie nauk przyrodniczych. Wykorzystanie infrastruktury gridowej, jej odpowiednia rozbudowa i wykorzystanie nowoczesnych technologii informatycznych ma na celu podniesienie wiedzy naukowej w tej dziedzinie.

Główną motywacją do stworzenia gridu dziedzinowego Ekologia jest udostępnienie nowych usług i aplikacji wykorzystywanych w badaniach przyrodniczych wraz z odpowiednią infrastrukturą technologiczną, które umożliwią prowadzenie badań i udział polskich naukowców w międzynarodowych projektach, a ich rezultaty mogą bezpośrednio przełożyć się na szereg działań związanych z ochroną różnych ekosystemów w kraju.

Warto podkreślić, iż działania związane z ochroną, poprawą i przywróceniem bioróżnorodności ekosystemów prowadzone równolegle z kształtowaniem właściwych postaw społecznych dla zrozumienia działań służących poszanowaniu zasobów naturalnych i ochrony przyrody powinny być wzbogacone o szereg działań mających na celu wykorzystanie innowacyjnych rozwiązań technicznych. W przypadku ochrony środowiska krytyczne stają się np. sieci czujników sensorowych oraz zintegrowanej z nimi sieci komunikacyjnej i centra przetwarzania umożliwiające zdalny dostęp i możliwość zmiany parametrów ich pracy wraz z odpowiednią interakcją z użytkownikiem końcowym za pomocą odpowiedniej wizualizacji danych. Nowa infrastruktura gridu dziedzinowego powinna także pozwalać na stałe monitorowanie i wnioskowanie o zmianach w ekosystemie na bazie informacji historycznych.

 

Zaangażowane instytucje

 • Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Wielkopolski Park Narodowy

 

Cele

 • Cele główne:
  • utworzenie platformy pozwalającej na automatyczny i ciągły monitoring przykładowych ekosystemów w kraju
  • system ochrony ekosystemów leśnych
  • systemy monitoringu, kontroli oraz dostępu do danych (i ich wizualizacji) pozyskanych z różnego rodzaju instrumentów pomiarowych i badawczych

 

 • Cele szczegółowe dla usługi: 24 h monitoring przejścia dla zwierząt nad drogą krajową nr 5 (Poznań-Wrocław)
  • rozbudowa istniejącej infrastruktury oraz integracja z Infrastrukturą PL-Grid
  • publicznie dostępna biblioteka cyfrowa
  • przetwarzanie danych (eksperymentalne)
 • Cele szczegółowe dla usługi: monitoring ekosystemów wodnych na przykładzie wdrożenia na Jeziorze Góreckim, na terenie WPN
  • zdalny dostęp do urządzeń oraz zarządzanie nimi
  • utworzenie repozytorium danych do przechowywania pomiarów
  • dostęp do danych historycznych
  • mechanizmy „tagowania” oraz wyszukiwania informacji
  • platforma internetowa dostarczająca narzędzia do odczytu i analizy danych
  • wizualizacja danych
 • Cele szczegółowe dla usługi: modelowanie procesów
  • teledetekcja i fotogrametria obszarów leśnych
  • modelowanie rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w ekosystemie i pożarów lasów.

 

Użytkownicy

 • Uniwersytet Przyrodniczy
 • badacze z różnych dziedzin, bezpośrednio lub pośrednio związanych z ekologią

 

Materiały promocyjne

Broszura nt. Ekologii w PLGrid Plus

 

Wdrożone usługi

Obserwacje fenologiczne
Obserwacje nasion

 

Kontakt

Koordynatorzy Gridów Dziedzinowych

tytuł tytuł
Copyright © 2018, Konsorcjum PLGrid. Wszelkie prawa zastrzeżone.
UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii (brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to).