Jesteś w: Start Projekty PLGrid Plus Dziedziny nauki Life Science

Life Science

Tematyka

„Life science” jest szeroko definiowaną grupą dziedzin nauki, które z definicji dotyczą żywych organizmów, w tym ludzi, zwierząt oraz roślin. Do tej grupy zalicza się biologię, biotechnologię, genomikę, proteomikę, farmację i biomedycynę, a także – wg niektórych źródeł – bioinformatykę. Podstawowym obszarem zastosowań gridu tematycznego Life Science jest biotechnologia, m. in. techniki stosowane w kilku kategoriach:

  • DNA/RNA: sondy DNA, inżynieria genetyczna, sekwencjonowanie / synteza / amplifikacja DNA/RNA, ekspresja genów, technologia antysensowa
  • białka i inne cząsteczki: sekwencjonowanie / synteza / inżynieria białek i peptydów, poprawa metod transportu dużych cząsteczek leków, proteomika, izolacja i oczyszczanie, przekazywanie sygnałów, identyfikacja receptorów komórkowych
  • komórki, kultury komórkowe i inżynieria komórkowa: kultury komórkowe i tkankowe, inżynieria tkankowa, fuzja komórkowa, szczepionki i immunizacja, manipulacje na zarodkach
  • geny i wektory RNA: terapia genowa, wektory wirusowe
  • techniki procesów biotechnologicznych: biosynteza z wykorzystaniem bioreaktorów, bioinżynieria, biokataliza, bioprocesowanie, bioługowanie, biospulchnianie, wybielanie za pomocą środków biologicznych, bioodsiarczanie, bioremediacja, biofiltracja
  • nanobiotechnologia: zastosowanie narzędzi i procesów nano / mikroproduktów do konstrukcji urządzeń do badań biosystemów oraz w transporcie leków, udoskonalania diagnostyki, etc.
  • bioinformatyka: tworzenie genomowych / białkowych baz danych, modelowanie złożonych procesów biologicznych, biologia systemowa.

 

Wdrożone usługi

  • Platforma integromicznych analiz danych z mikromacierzy DNA – usługa stworzona z myślą o osobach przeprowadzających badania biologiczne z użyciem mikromacierzy DNA. Pomaga analizować informację o poziomie ekspresji genów oraz korelować ją z innymi danymi klinicznymi odnośnie badanych organizmów. Dostępna pod adresem: lifescience.plgrid.pl.
  • Galaxy – środowisko planowania i wykonywania analiz danych, pozyskanych z sekwenatorów nowej generacji (usługa w trakcie przygotowania).
  • GeneSpring GX – oprogramowanie firmy Agilent pozwalające w sposób przystępny przeprowadzać analizy statystyczne oraz wizualizować dane mikromacierzowe. Dostępne pod adresem: genespring.plgrid.pl.

 

Zaangażowane instytucje

 

Materiały promocyjne

Broszura nt. Life Science w PLGrid Plus

 

Kontakt

plgrid@lifescience.pl
Koordynatorzy Gridów Dziedzinowych

tytuł tytuł
Copyright © 2018, Konsorcjum PLGrid. Wszelkie prawa zastrzeżone.
UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii (brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to).