Jesteś w: Start Projekty PLGrid Plus Dziedziny nauki Nanotechnologie

Nanotechnologie

Tematyka

Grid dziedzinowy Nanotechnologie obejmuje swoim zasięgiem zarówno zagadnienia związane z nanotechnologią, technologią materiałową jak i fizykochemią ciała stałego. Podstawą zainteresowania badaczy zajmujących się tymi zagadnieniami są badania eksperymentalne i symulacje układów o wymiarach makroskopowych, nanocząstek lub komórek elementarnych o parametrach sieciowych rzędu kilkunastu nanometrów. Taka wielkość układów molekularnych pozwala z jednej strony zbliżyć się do układów rzeczywistych, z drugiej zaś wymusi konfrontację z modelami fizyki statystycznej.

W ramach prac gridu Nanotechnologie rozważane będą trzy główne kierunki:

 • rozwój modeli matematycznych, metod numerycznych i algorytmów do badania molekularnych mechanizmów oddziaływań współpracujących ze sobą powierzchni części maszyn i urządzeń: tarcia i zużycia warstw wierzchnich oraz drgań związanych z nierównościami
 • wsparcie, z wykorzystaniem zaawansowanych technik obliczeniowych fizyki molekularnej i chemii kwantowej, przedsięwzięć z zakresu badania oraz projektowania nowoczesnych materiałów
 • opracowanie metodologii komputerowego wspomagania projektowania mikrostruktur materiałów metalicznych.

 

Zaangażowane instytucje

 • Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN we Wrocławiu, Wydział Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego, Instytut Chemii Fizycznej i Teoretycznej Politechniki Wrocławskiej
 • Wydział Fizyki Uniwersytetu Gdańskiego
 • Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Toruńskiego

 

Cele

 • Cel główny: modelowanie nanostruktur i nowoczesnych materiałów.

 • Cele specyficzne:

  • symulacje przewodnictwa w materiałach organicznych

  • wsparcie eksperymentów z zakresu nieliniowych spektroskopii optycznych

  • symulacje zjawisk i procesów optycznych zachodzących w luminoforach.

 

Użytkownicy

 

Wdrożone usługi

AuxEx
Portal Nanomechanika

 

Kontakt

Koordynatorzy Gridów Dziedzinowych

tytuł tytuł
Copyright © 2018, Konsorcjum PLGrid. Wszelkie prawa zastrzeżone.
UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii (brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to).