Jesteś w: Start Projekty PLGrid Plus Dziedziny nauki SynchroGrid

SynchroGrid

Tematyka

Nadzwyczajne własności promieniowania wytwarzanego przy użyciu synchrotronów sprawiają, że jest ono wykorzystywane w wielu metodach eksperymentalnych o zasadniczym znaczeniu dla rozmaitych dziedzin nauki i techniki: fizyki, chemii, inżynierii materiałowej, geologii, mineralogii, biochemii, farmakologii, biologii, medycyny czy ochrony środowiska. Różnorodność i poziom złożoności technik pomiarowych oraz rozmaitość przedmiotu badań wymaga rozbudowanych systemów gromadzenia i przetwarzania ogromnych ilości danych sięgających terabajtów na jeden eksperyment. Istnieje potrzeba ich analizy on- i off-line, która nie jest możliwa bez znaczących mocy obliczeniowych i szerokopasmowych sieci. W szczególności dotyczy to rejestracji wyników pomiarów dyfrakcyjnych (krystalograficznych), tomograficznych i innych technik obrazowania w zakresie promieniowania rentgenowskiego.

Działania w ramach projektu PLGrid Plus umożliwią stworzenie zaplecza sprzętowo-programistycznego dla obsługi prac badawczych prowadzonych przy pomocy promieniowania synchrotronowego. Stanowi to ważny element integracji zasadniczej infrastruktury wymaganej dla badań naukowych prowadzonych w przyszłości przez użytkowników polskiego ośrodka synchrotronowego z zapleczem informatycznym środowiska naukowego synchrotronów europejskich i światowych.

 

Zaangażowane instytucje

 • Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN w Krakowie, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Uniwersytet Jagielloński
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Uniwersytet Poznański

 

Cel

Cele główne:

 • koordynacja działań polskich użytkowników promieniowania synchrotronowego
 • stworzenie ogólnie dostępnej bazy sprzętowej na odpowiednim poziomie.

 

Cele szczegółowe:

 • Realizacja obliczeń i symulacji z zakresu fizyki:
  • obliczenia dynamiki wiązki (elegant, Tracy, Matlab): ramping, iniekcja
  • symulacja systemu akceleratora
  • symulacja linii pomiarowych
 • Realizacja obliczeń i symulacji z zakresu inżynierii:
  • obliczenia mechaniczne (Ansys): drgania, naprężenia, właściwości termiczne, przepływy
  • konstrukcja i modelowanie 3D (SolidWorks)
 • Składowanie i zarządzanie wynikami pomiarów
 • Obliczenia (tomografia, odtwarzanie stanów energetycznych, etc.)
  • on-line (weryfikacja eksperymentu)
  • off-line (opracowanie wyników)
 • Wizualizacja 3D.

 

Użytkownicy

Użytkownicy polskiego ośrodka synchrotronowego.

 

Materiały promocyjne

Broszura nt. SynchroGridu w PLGrid Plus

 

Wdrożone usługi

Elegant
Tracy
Wirtualny Akcelerator

 

Kontakt

Koordynatorzy Gridów Dziedzinowych

tytuł tytuł
Copyright © 2018, Konsorcjum PLGrid. Wszelkie prawa zastrzeżone.
UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii (brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to).