Jesteś w: Start Infrastruktura PL-Grid - Wprowadzenie

Infrastruktura PLGrid – Wprowadzenie

Infrastruktura PLGrid została zbudowana w ramach projektu PL-Grid (2009-2012), w celu dostarczenia polskiej społeczności naukowej platformy informatycznej opartej na klastrach komputerów, służących e-Science w różnych dziedzinach. Infrastruktura wspiera badania naukowe poprzez integrację danych doświadczalnych i wyników zaawansowanych symulacji komputerowych prowadzonych przez geograficznie rozproszone zespoły. Infrastruktura PLGrid umożliwia polskim naukowcom prowadzenie badań naukowych w oparciu o symulacje i obliczenia dużej skali z wykorzystaniem klastrów komputerów oraz zapewnia wygodny dostęp do rozproszonych zasobów komputerowych.

Stworzenie infrastruktury PLGrid nie tylko znacznie rozszerzyło ilość zasobów obliczeniowych dostarczanych polskiej społeczności naukowej, ale – co ważniejsze – ułatwiło efektywne wykorzystanie tych zasobów poprzez dostarczenie użytkownikom innowacyjnych usług i narzędzi, wraz z ciągłym wsparciem technicznym.

W ramach projektów PLGrid Plus (2011-2014) i PLGrid NG (2014-2015) zrealizowana została rozbudowa infrastruktury PLGrid o dedykowane, dziedzinowe narzędzia i usługi obliczeniowe dla 27 grup użytkowników spośród strategicznych dziedzin i ważnych tematów w Nauce Polskiej.

Infrastruktura PLGrid jest częścią paneuropejskiej infrastruktury budowanej w ramach EGI (European Grid Initiative), której celem jest integracja narodowych infrastruktur gridowych w jedną trwałą infrastrukturę produkcyjną.

 

Konsorcjum PLGrid

Infrastruktura PLGrid jest zarządzana przez Konsorcjum PLGrid, utworzone w styczniu 2007 r., w skład którego wchodzą następujące instytucje:

  • ACK CYFRONET AGH – Akademickie Centrum Komputerowe CYFRONET AGH w Krakowie
  • ICM UW – Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego w Warszawie
  • PCSS – Instytut Chemii Bioorganicznej PAN - Poznańskie Centrum Superkomputerowo Sieciowe w Poznaniu
  • CI TASK – Centrum Informatyczne Trójmiejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej w Gdańsku
  • WCSS – Wrocławskie Centrum Sieciowo - Superkomputerowe we Wrocławiu.
  • NCBJ - Narodowe Centrum Badań Jądrowych w Otwocku-Świerku

 

Oferta dla użytkowników

Naukowcy i zespoły badawcze z Polski, zainteresowane wykorzystaniem infrastruktury PLGrid do obliczeń i symulacji wielkiej skali, mogą korzystać nieodpłatnie z:

  • dostępu do klastrów dużej mocy obliczeniowej i dużych pamięci dyskowych,
  • pakietów specjalistycznych, które umożliwiają przeprowadzanie obliczeń naukowych z dziedziny biologii, chemii kwantowej, fizyki, obliczeń numerycznych i symulacji,
  • zaawansowanych narzędzi do organizacji eksperymentów obliczeniowych,
  • pomocy w uruchamianiu specjalistycznych pakietów naukowych na rozległych zasobach obliczeniowych i wsparcia (poprzez szkolenia i system helpdesk) przy projektowaniu własnych aplikacji naukowych przeznaczonych do obliczeń na infrastrukturze PLGrid.

Więcej informacji...

 

Dostęp do zasobów obliczeniowych

Dostęp do infrastruktury PLGrid umożliwia naukowcom powiększenie skali obliczeń prowadzonych w ramach badań naukowych, co byłoby niemożliwe do osiągnięcia przy wykorzystaniu pojedynczych komputerów, i przyczynia się do rozszerzenia współpracy naukowej w wymiarze międzynarodowym. Dostęp ten jest darmowy dla naukowców i wszystkich osób prowadzących działalność naukową, związaną z uczelnią lub instytutem naukowym w Polsce.

Aby uzyskać konto w infrastrukturze PLGrid, umożliwiające dostęp do jej zasobów obliczeniowych, należy przejść na stronę Rejestracja.

Wiele przydatnych informacji dla użytkowników znajduje się w Podręczniku Użytkownika PLGrid.

Wszelkie zapytania dotyczące korzystania z infrastruktury PLGrid prosimy kierować e-mailem na adres: helpdesk AT plgrid.pl. Użytkownicy posiadający konto w Portalu PLGrid mogą również korzystać z systemu helpdesk online, poprzez adres URL: https://helpdesk.plgrid.pl.

tytuł tytuł
Copyright © 2018, Konsorcjum PLGrid. Wszelkie prawa zastrzeżone.
UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii (brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to).